O mnie

Monika Krzyżanowska

Radca Prawny Monika Krzyżanowska jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Prawo. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego. Monika Krzyżanowska wykonywała zawód adwokata, a obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – wpisana na listę radców prawnych pod numerem wpisu GD/GD/2200.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami adwokackimi w Gdyni , w ramach własnej kancelarii prawnej oraz w Sądzie Okręgowym- Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego.

W swojej praktyce zawodowej radca prawny Monika Krzyżanowska koncentruje się na prawie cywilnym ( ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawa zobowiązań, dochodzenia odszkodowań, prawa spadkowego ), prawie rodzinnym i gospodarczym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadziła bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej i transportowej. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa karnego zdobyte podczas aplikacji adwokackiej i wykonywania zawodu adwokata. Pracując w Sądzie Okręgowym jako asystent sędziego pogłębiła wiedzę praktyczną w zakresie cywilnej procedury sądowej, tematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również nabyła umiejętności sprawnej interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz zapoznała się z wewnętrzną pracą sądu powszechnego.

Radca Prawny Monika Krzyżanowska współpracuje z „Biurem Porad Obywatelskich” prowadzonym przez Stowarzyszenie OVUM w Gdyni, gdzie świadczy usługi jako doradca prawny w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa spółdzielczego, prawa pomocy społecznej, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Krzyżanowska

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKI Krzyżanowska Z GDYNI ŚWIADCZY DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

ul. Władysława IV 7-15 B lok.10
81-353 Gdynia

500 667 478

kancelaria@monikaortman.pl

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone